Registratieformulier domeinnaam

Domeinnaam
Domeinnaamhouder
(Bedrijfs)naam (1)
Adres (geen postbus) (2)
Postcode, plaats
Land
Telefoonnummer (3)
E-mailadres
Administratief contact
Telefoonnummer
E-mailadres
Technisch contact
Telefoonnummer
E-mailadres

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de 'Algemene voorwaarden'
zoals die te lezen zijn op: http://www.databoss.nl/doc/algemene_voorwaarden.pdf en de toepasselijkheid
van deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende procedures op de registratieovereenkomst te aanvaarden.

 

Datum
Handtekening
Ondertekenaar
1.
Indien de domeinnaamhouder een bedrijf is, dient de volledige bedrijfsnaam zoals vermeld in het KvK register, vermeld te worden.
Betreft het een natuurlijk persoon, vul dan de voorletter(s) en familienaam in.
Vul voor een natuurlijk persoon de voorletters en familienaam in.

2.
Straat, huisnummer en eventuele toevoegingen.

3.
Inclusief landnummer.

Gelieve dit formulier ondertekend te sturen per post naar Databoss Design, Maaskade 1 5347 KD Oss
te faxen naar 0412 - 630632, of te mailen naar info@databoss.nl